Beyluxe Messenger

Beyluxe Messenger 1.0

Miễn phí
Beyluxe Messenger là một Internet nói chuyện ứng dụng
Người dùng đánh giá
3.6  (282 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Beyluxe Communication S.R.L
Beyluxe Messenger là một Internet nói chuyện ứng dụng. Nó cung cấp miễn phí, giọng nói video nói chuyện phục vụ cho những người dùng. Chương trình làm cho anh có quyền truy cập vào hàng ngàn tám phòng nơi anh có thể gặp những người mới quen với hứng thú, hay. Anh có thể chia sẻ presentations và động. Anh cũng có thể làm video conferencing.
Thông tin được cập nhật vào: